Trang trại chăn nuôi gà

Song hành cùng Việt Nam trên chặng đường phát triển năng lượng tái tạo, nhiều trang trại chăn nuôi hiện nay đã lắp đặt và sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời. Ngoài việc giảm thiểu chi phí tiêu thụ điện năng, sử dụng điện mặt trời còn góp phần nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng sạch – bảo vệ hành tinh xanh.


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *